Tájékoztató  az engedély nélkül létesített kutak fennmaradásának engedélyeztetéséről

Kérelem a 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 2. számú melléklete szerint a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi üzemeltetési és fennmaradási engedélyezési eljáráshoz

 

Download the PDF file .

Download the PDF file .

 

 

 


 

 

Dombiratos Község Önkormányzata

pályázatot hirdet

é l e l m e z é s v e z e t ő

munkakör betöltésére

Foglalkoztatási jogviszony jellege: teljes munkaidős munkaviszony ( 2012. évi I. törvény a Munka törvénykönyve szerint)

A munkavégzés helye: 5745 Dombiratos, Hősök u. 17-21.   Napközis konyha

A munkakörbe tartozó feladatok:

Élelmezésvezető irányítja és ellenőrzi a Konyha munkáját, a HACCP rendszer működését. Alkalmazza a külön jogszabályban meghatározott napi energia- és tápanyag-beviteli, illetve élelmiszer felhasználási előírásokat. Étlapot tervez. Elvégzi az előírt adminisztrációs feladatokat. Árurendelést végez, kezeli a raktárkészletet és az előírt dokumentációkat.

Pályázati feltételek:

  • Középfokú képesítés, Élelmezésvezető
  • Felhasználói szintű számítógépes ismeretek

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Élelmezésvezetői tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Szakmai önéletrajz
  • Iskolai végzettséget igazoló oklevelek másolata

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 11. péntek (beérkezési határidő)

A pályázatok benyújtásának módja:

postai úton: Dombiratos Község Önkormányzata ( 5745 Dombiratos Széchenyi u. 42.) címére történő megküldésével

személyesen: Bojczán Nándor Lászlóné polgármester részére történő átadással

——————————————————————————————————-

Download the PDF file .

——————————————————————————————————-

Megyei ivóvízminőség-javító programra vonatkozó vizjogi létesítési engedély


Magyar Államkincstár Call-Center lakossági ügyfélszolgálat


J E L E N T É S
az Európai Bizottság részére
az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló 98/83/EK tanácsi irányelvnek való megfelelés érdekében tett intézkedésekről
az Európai Bizottság C(2012) 3686 számú határozatának megfelelően
2014

 

J E L E N T É S
az Európai Bizottság részére
az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló 98/83/EK tanácsi irányelvnek való megfelelés érdekében tett intézkedésekről
az Európai Bizottság C(2012) 3686 számú határozatának megfelelően
2013