BEJELENTÉS  DOMBIRATOS illetékességi területére vonatkozóan
Desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről