2020.01.20
DOMBIRATOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY
ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS DOMBIRATOSON

Dombiratos Község Önkormányzata a TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00057 „A dombiratosi polgármesteri hivatal
energetikai korszerűsítése” című pályázati felhívás keretében 100%-os támogatási intenzitású, vissza nem
térítendő támogatásban részesült.

A község központjában található a település polgármesteri hivatala, amelynek épülete energetikai
szempontból elavult volt, az ingatlan külső felújítására az elmúlt húsz év során nem került sor. A működési
költségek csökkentése, illetve a kibocsátott szén-dioxid mennyiségének mérséklése érdekében indokolttá
vált a nyílászárók cseréje, valamint a külső falak és a födém szigetelése.

A projekt elsődleges célja a polgármesteri hivatal épületének energetikai korszerűsítése volt, amely által
nem csak az épület szén-dioxid kibocsátásának mértéke csökken, de az önkormányzat működési feltételei is
jelentősen javulnak majd. A projekt keretei között több épületenergetikai fejlesztésre is sor került. Megtörtént
a műanyag nyílászárók korszerű, fokozott hőszigetelésű nyílászárókra történő cseréje, valamint a határoló szerkezetek is felújításra kerültek.

A fejlesztés által az épület fenntartási költségei várhatóan csökkennek majd, továbbá a települési környezet
fejlesztésével a községben élők életminősége is jelentősen javul majd. A projekt további, hosszú távú
céljaként a település ökológiai lábnyomának csökkentése, valamint a fenntartható működéshez való
hozzájárulás lett meghatározva.

A megvalósítás helyszíne: 5745 Dombiratos, Széchenyi utca 42.
Projekt összköltségvetése: 26,13 millió forint
A projekt fizikai befejezésének időpontja: 2020.01.20.

A projekt európai uniós támogatás segítségével, a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.